68

Layiqli vəzifə sahibi lotuluq etməz,

Döyüşü əslən bacaran hirslənməz,

Düşmənə qalib gəlməyin yolunu bilən onunla kəllə-kəlləyə gəlməz,

İnsanları məharətlə idarə edə bilən öz işini başını aşağa salıb görər.

 

Budur danılmaz olanın Kəraməti,

Budur insanları idarə edə bilənin qüvvəsi.

Qədimdə belə insanlara deyərdirlər “Qütb”, “Göylərin tayı”.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola