69 

Mahir sərkərdələr belə deyir:

“Vəziyyətin yiyəsi (hücum edən) olmağa cürət etmərəm –

qonaq (müdafiə edən) olsam ondan yaxşıdır.

Xırdaca olsa da irəlləməyə cürət etmərəm –

Bir addım geri çəkilsəm ondan yaxşıdır.”

 

Buna deyərlər

İrəlləmədən irəlləmək,

Əlsiz tutub-saxlamaq,

Düşmən olmayan yerdə onu yıxmaq –

Ordu işlətmədən mühasirəyə alaraq.

 

Ən böyük fəlakət – rəqibə nifrət edib ona düz qiymət verməməkdir.

Rəqibinə nifrət edən mənim sərvət-dəyərlərimi məhv edib itirir.

 

Buna görə

Ordular döyüşə hazır halda üz-üzə qarşılaşırsa,

Yalnız o anın matəmini duyan qalıb gəlir.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola