Lao Tzu

Yol və Kəramət Qanunu


1

Yolun istiqaməti müəyyəndirsə – o haqq yolu deyil
Ad səsləndirilə bilərsə – o əbədi ad deyil

Göyün və yerin atası – adsızdır
Ad sahibi – saysız-hesabsız cisimlərin anasıdır

Ehtirassız halda onun ecazkar sirrini duyarsan
Ehtiraslarla dolu olaraq – onun izhar səthini görərsən

Biri və başqası – adları fərqli, həqiqi mahiyyətləri eynidir
Birgə onlara Sirr Dəryası deyərlər
Dəryanın dibində birindən başqasına keçid var –
O sirrin zərif möcüzələrinə aparan qapıdır


2

Hamı gözəlliyin gözəlliyini dərk edib – buna görə də eybəcərlik peyda oldu
Hamı xeyrin xeyirli olduğunu dərk edib – buna görə də şər peyda oldu 

Ona görə də
Varlıq ilə yoxluq bir-birini törədir
Çətin və asan biri-birinə gətirib çıxarır
Uzun və qısa biri-birlə tutuşdurulur
Hündür və alçaq bir-birini təyin edir
Səslər bir-birlə həmahəng olur
Əvvəl və axır bir-birini növbələyir

Buna görə Arif Aqil iş görəndə biəməldir, öyüd verəndə dinməzdir
Məşğul olduqda iştirak etmir
Yaratdığına yiyəlik etmir
Hərəkətdə cəhd etmir
Zəhmətini yönəltmir məqsədə
Nəticələrlə vaxtını itirmir fəxr edə
Buna görə də ruhu tükənməzdir


3

Qabiliyyətlilər sayılmazsa – eldə mübahisə və rəqabət olmaz.
Cavahiratın dəyəri olmazsa – eldə oğruluq olmaz.
Ehtiras doğuran şeylər görünməzsə - qəlblər çaxnaşmaz.

Buna görə Arif Aqilin qaydası budur ki,
Ürək boş olmalı, qarın isə dolu;
Şövq olmalı zəif, özək isə möhkəm.
İstək az olmalı – naşükürlük olmasın,
Bilik az olmalı – narahatçılıq olmasın.
Biliyi çox olanlar isə fəaliyyətdən kənar qalmalıdır, çünki
Biəməllik ahəng eylər.


4

Yolunun içi yox, lakin bu üzdən hər bir şey var və varlığını aşmır
Onun səthi yox – ülgünün tiyə xətti kimi incə və zərifdir – lakin özü bütün səthlərin səbəbidir
Dəryalar Dəryasından də dərin – o bütün varlıqların ulu cəddinə bənzər

 Kəskinliyini azalt

Şəfəqini boğ
Xüsusiyyətlərini tarazla

 Necə də sakit və aydındır o ali yol!


Bilmirəm nədən əmələ gəlib, bilirəm ki ululardan da uludur5

Yernən göyün şəfqəti yox – onlar üçün hər bir varlıq elə bil səmənidir
Arif Aqilin şəfqəti yox – onun üçün hər bir adam elə bil səmənidir

Yernən göyün arası körüyə bənzəmirmi?
Boşluğu da xeyir, boşalması da...
Neyə bənzəmirmi?
Boş içi hərəkətə gələndə nələr doğur...

Çoxlu söz yorar
Həddini bilmək yaxşı


6

Dərənin (vadi) ruhu ölməzdir – əsrarəngiz Ulu Ana
O – zülmətdən aydınlığa, “ola bilər”-dən “var”-a aparan qapıdır

 Yernən göyün ən dərin kökü ondan doğur

Görsənməyən o dönməyi əbədi davam edir
Sevgisi, ehmalı isə tükənməzdir


7

Yernən göyün ömrü uzundur

Yernən göy özləri üçün yaşamırlar
yalnız bunun üçün də ömürləri o qədər uzundur

Arif Aqil hamıya yol verir, bunun üçün də hamıdan öndədir
Öz qeydinə qalmır, buna görə də salamatdır

Özünə qarşı deyil mi onun bu yanaşması?
Əksinə, keyfiyyətlərin bütövlüyünə çatmağın yolu budur!


8

Su bir örnəkdir kəramətin
Bütün məxluqlara xeyir gətirər
Heç mübarizə etməz, özü üçün ən alçaq yer axtar
Onun bu qaydası yola bənzər

Evin məziyyəti yaxşı yerdə durmaqdadır
Qəlbin – niyyətin dərinliyindədir
Ünsiyyətlərin – insanlıqdadır
Sözlərin – ixlasdadır
Hökmün – xeyri-nizamdadır
İşin – məharətdə
Hərəkətin – vaxtı-vaxtında olduğundadır

Özünü suya bənzədən yanlışlıq etməz


9

Qabı ağzına kimi doldursan – aparanda dağılacaq
Qab sızırsa – onu doldurmaqdansa qoy boşalsın

Bizin itiliyini dəqiqədə bir yoxlasan – kütləşər
Həddindən çox itiləsən – yeyilər, yoxa çıxar

Hədsiz var-dövləti qorumaq mümkün deyil
Rifahı ilə çox öyünənə salamat qalmaq mümkün deyil

İşini bitirib kənara çəkilmək – yolu budur


10

Axını düzümdən ayırd etməmiş vəhdətini tapmaq mümkündürmü?
Nəfəsi an-layib ruhun ali zərifliyinə nail olmaqla körpənin halına çatmaq mümkündürmü?
Seyrin güzgüsünü saf edib qüsursuz olmaq mümkündürmü?
Bir fənd işlətməmiş sevdiyinə yol göstərmək mümkündürmü?
Ana kimi sevərək göyün qapılarını ehtirassız açmaq və bağlamaq, həyatı nəfəs kimi aramla alıb və vermək mümkündürmü?
Aləmin dörd yanını da dərk edib biəməl qalmaq mümkündürmü?

Həm doğmaq, həm yetişdirmək
Yaratdığına malik olmamaq
Qət etdiyini iddia etməmək
Hökm etdiyinə nəzarət etməmək

 Budur kəramətin əsl qüvvəsi11

Otuz dəndə birləşib təkərdə, lakin
Ortası deşik olmazsa əgər – təkərin xeyri olmaz ki

Gildən yapırlar qabı, lakin
İçi boş olmazsa əgər – qabın xeyri olmaz ki

Evi tikəndə divar içində açırlar qapı-baca, həm də
Divarların arasını saxlamazsan əgər boş – evin xeyri olmaz ki

Onun üçün də
Varlıq yalnız hüdududur yoxluğun 
Hər bir şeyin əsl dəyəri - onun içidir


12

Rənglər çoxluğu gözü kor edər
Səslər çoxluğu qulağı kar edər
Dadlar çoxluğu tamın şitini çıxardar
Ov və cıdır qəlbi küt edər
Cavahirat arzusu azğınlıq gətirər

Buna görə də Arif Aqil zahiri ilə yox – daxili ilə məşğuldur
Birindən imtina edərək başqasına nail olmaq mümkündür!


13

Şərəf, rüsvay – bir lərzədir bunlar
Ad-san – bir bəladır həyatda

Niyə şərəf də rüsvay da bir lərzədir?
Çünki onlardan asılı olursan:
Şərəfi qorxursan ki qazanmazsan,
Qazandın da – qorxursan ki itirərsən.
Buna görə şərəf və rüsvay – bir lərzədir

Niyə bəs ad-san bir bəladır?
Çünki bədəndə olduğumuzdan özümüzün üstündə yaman əsirik
Özümüzü əsirgəməsək nə bəlamız ola bilir ki?

Bu üzdən:
Bəşəriyyətə xidmətdə özünü əsirgəməyənə bəşəriyyət də güvənər
Yaşadığı torpağı öz bədənini sevdiyi kimi sevən bir kəs yerdə bərk durar


14

Görmək tək baxmaq deyil – daxilən dinc olub ətrafa qovuşmaq deməkdir
Eşitmək tək qulaq asmaq deyil – daxilən sakit və boş qalmaq deməkdir
Mənimsəmək tək ani anlamaq deyil – zərrə bə zərrə, elə bil özündən gizlin, dərk edib qəbul etmək deməkdir

Bu üç qaydanın nəticəsi onların kökü ilə birdir – vahiddir
Nədir ki o vahid həqiqət?

Zirvəsi nur tanımır
Dibi deyil zülmət
Sezilməz hərəkəti, lakin ani olsa da belə dayanmır əbədi
Adlanılmazdır və hər an yenə də yoxluğa qayıdır

Buna deyərəm: formasızlıq forması, vücudsuz vücud
Bu surətə deyərəm: mübhəm və qeyri müəyyən

Rastlaşıram onunla, lakin üzünü görmürəm
Təqib edirəm – lakin arxasını görmürəm

Qədim bu yoldan bərk tutsan
Gərçəyin açarsan tam sirrini
Varlığın duyarsan mənbəyini

Buna deyərlər yolun özülü


15

Yol əhli-nin qədim ustadları elə incə və zərif ərəfələrə çatmışdır ki 
Onların bildiklərinin dərinliyi başqaları üçün qaranlıq – bilinməz idi 
Daxili bilinməzdirsə – zahirinin təsviri ilə eyham edərəm:

Qışda çayı keçənlər kimi – diqqətli
Dörd yandan təhlükə ilə dövrələnmişlər kimi – ehtiyatlı
Evin sahibi ilə üzləşən qonaq kimi – təmkinli, ədəb-ərkanlı
Yazda gölün üzündə əriyib-gedən buz kimi – görkəmsiz
İşlənməmiş girdin kimi – sadə
Vadi kimi – açıq
Sel suyu kimi – tutqun

Tutqun idilər, lakin sükutları ilə aydınlıq gətirərdilər
Biəməl idilər, lakin əbədi dövranı yönərək həyatı bəsləyərdilər

Bu yolu qorumaqla kifayətlənərdilər – əlavə istəməzdilər və etməzdirlər.
Elə qorunan köhnələr, amma üzülməz.


16

İçim tam boş, tam asudə olaraq
Edirəm səy, bu sükutu səbatla qoruyuram
Hər şey özü dövran edir – bitir, çiçəklənir,
Toxum atır və qayıdır kökünə
O heç nəyə qayıdışı mən seyr edirəm
Qismətdir hər şeyə o qayıdış sükuta
O əbədi dövran sabitdir, daimidir
Bunu bilən – tapar ziya, aydınlığa çıxar
Bilməzsə – budur şər – çapalayar çılğınca

Dərk et – o son mənzil sirrlər xəzinəsidir
Göyün özü hökmdarı onun – səxavətlidir
Ora gedən də yol – göylər yoludur – haqq yoludur
Yolun da ki nə bədəni var nə də ki nəfsi
Demək o dövrandan kənardır – əbədidir


17

Ali o hökmdar təbəələrə şüur bəxş edir
Lakin bununla nə xeyirxahlıq edir
Nə də ki özünə etimad qazandırır
Nə qorxutmaq nə də ki lərzəyə salmaq niyyəti var

Kor-koranə inanan – bilməz
Aydın görən – inanmağı bir yol bilməz

Dərrakədən dərin, sözə yerləşməyən və biəməl
O hökmünü duyub deyərlər – hər şey təbiidir


18

İnsanpərvərlik və ədalət yoldan uzaqdır xeyli
Riyakarlıq da yalnız biliyin hədsiz çoxluğuna bağlıdır
Sazlıq olmazsa ailədə, onda tələb olar “böyük-kiçik”-ə
Vəfa və sədaqətin dəyəri – nizamsızlıq, düzümsüzlük nəticəsidir


19

Əllaməlik eləmə – fayda-xeyrin yüz dəfə artar

Mürüvvət və ədaləti hər şeydən yüksək bilmə –
onda duyarsan övlad hörmətini, və ata-ana sevgisini


 Məharəti, fərasəti varlanmağın yolu bilmə – amandır bu yol – axırı oğruluq, canilikdir


Elm, mürüvvət, fərasət – bu adlar yenidir,
lakin üçü də hərislik üfunətini ört-basdır edə bilmir istəsə də


Hayıf deyil qədim yol?..

Sadə ol, təbii – bununla mənliyini və ehtiraslarını rəf edərsən
Bildiyini unut – dərddən-kədərdən uzaq olarsan


20

Hörmətlə nifrətin arasında böyükmü fərq var?
Şərlə Xeyiri ayırd etmək mümkündürmü asanca?

Ölüm və təklikdən hamı qorxur, lakin onlar labüd müqəddəratdır
Həqiqətən isə tarazsızlıq, şübhə dəryası qat-qat dəhşətlidir

Ey izdiham, kefdəsən şənlikdəsən,
elə bil ki Novruz gəlib ya qurban bayramıdır...

Tək mənəm süst, sakit – elə bil heç doğulmayıb arzum
Bənzərəm gülməyə öyrənməmiş hələ körpəyə
Məyus olmuş bikəs, səfil sərsəriyə oxşaram –
nə çatası məqsəd, nə dönəsi yerim var

Hamının arzusu – bolluqdur, arzusu da bol
Mən sə aldığımı həmən paylayıb saçıram
Qəlbim – dəli qəlbidir, mən sə divanə

Dünya əhli üçün dünya aydın aşkardır
Mən sə fağır, avam və aləmim torandır

Dünya əhli təcrübəlidir, maraqlıdır
Mən sə ancaq laqeyd, təfavütsüzəm
Bir lal axın kimi sakit,
küləyin əsməsi kimi hədsizəm

Hərənin peşəsi, işi, bir sahəsi var
Tək mən sahələrin sərhədində tam faydasızam
Başqalardan tək mən fərqli olsam da lakin
Hər cür (kobud, zərif) qida yetişdirən
Dayə - ana təbiətin - ağuşundan çıxmazam


21

Dərkedilməzdir kəramət – hər səthin altı, hər şeyin içidir
Yoldur onun mənbəyi də məcrası da
Yolun isə özündən nə demək mümkündür ki?

Yolun mübhəm özəyində surəti var hər şeyin
Onun qeyri-müəyyənliyində bütün məna-mahiyyətlər var
Onun inanılmaz zülmətində hər varlığın toxum-mayası var
Hər toxumun əsli isə – ali həqiqət, haqqdır

Qədimdən indiyə kimi də onun adı daimidir
Ondan dərk edilir saysız halların dəyişilməsi

Haradan duydum indi saysız halların dəyişilməsini?

Buradan


22

Qədim bir söz var:
Hissə mislidir bütövün – (hissə olsa da yenə də bütövdür)
Əyri yalan də yalnız düzlüyün mislidir
Boşluq - boşluq ilə doludur
Sökmək də tikməyin bir üsuludur
Az-az irəliləyən çox bir şeyə çatar
Çoxluq üçün qaçan əlbət azar

Buna görə Arif Aqil bu vəhdəti duyaraq qəlbən
Bənzər göynən yerin arasında çobana
Görünmür adətən, lakin özü aydın itigörəndir,
Bildirmir haqqını – buna görə haqlıdır
Axtarmır şöhrəti və zəhməti qəbuldur
Deyil məğrur – buna görə başdadır
Bir şeyə deyil zidd – bununla yenilməzdir

Deyil boş söz o qədimi kəlmə:
“Mislidir Bütövün Hissə”

Bütöv olan bunu kamil bilər


23

Sükut labüddür, təbiidir – sözün hüdudu var bəlli
Bütün günü çəkməz əlbət səhərin şiddətli yeli
Leysan da ki əlbət yağmaz sonsuz olaraq şimşəkli

Budur yer-göyün hallarının qaydası
Və əgər yer-göydəki şiddətlər uzun çəkmir
Haradan olsun insanda o hey?

Buna görə, yol adamı

Yolunu getsə – yol ilə bir olar
Təmiz qəlbi ilə kəraməti duysa – kəramət ilə bir olar
İtirsə – itirdiyi ilə bir olar

Yol ilə bir olan isə yolunu tapar
Kəramət ilə bir olan isə kəramətini tapar
İtirdiyi ilə bir olan isə itirdiyini tapar

İnam kifayət deyil deyə, sübut-dəlil də yoxdur


24

Yolun əvvəlində duran dayanıqlı olmaz
Tələsən – tez yorular, uzaqlara çatmaz
Özünü göstərən aydınlıq tapmaz
Haqqını düşünən haqqı tapmaz
Özünü zorlayan müvəffəq olmaz
Özünü əsirgəyən kamilləşə bilməz

Yol adamı üçün bu çapalama artıq yük, ağır qida kimi mənfurdur
Yolu düz gedən bunlara ilişməz


25

Birbaşa xaosdan yaranmış – qeyri-müəyyən, formasız
Yer-göydən doğulmamış – olub onlardan əvvəl
Səssiz! Səthsiz!
Təkdir və dəyişməzdir – nə əvvəli var nə axırı
Hər tərəfə uzanır və tükənməzdir – qarşısı yoxdur
Yer-göyün Ulu Anasına bənzər

Bilmirəm adını
İşarə edərək ona Yol deyirlər
Ad vermiş olsam, deyərəm ona Böyük
Böyükdür – deməli sezilməzdir
Sezilməzdir – deməli hüdudsuzdur
Hüdudsuzdur – deməli zidd əksləri birləşdirir

 Buna görə də


 Yol böyükdür

Göy böyükdür
Yer böyükdür
İnsan da böyükdür
Kainatda dördü böyükdür – İnsan da onlardan biridir

 Adamın qanunu - yerdəndir

Yerin qanunu - göydəndir
Göyün qanunu - yoldandır
Yolun da ki qanunu özündəndir


26

Yüngüllüyün köküdür, ağırlıq, və əsasıdır 
Makam, sükutdur əsl sahibi hərəkətin
Bundan yolu gündüz-gecə yorulmadan gedərək
Yük çəkməkdən qaçmağı yoxdur Arif Aqilin

Ətrafdakı ilğımların – dövlət, saray, geniş imkanların
xəyalına uymaz – bir fəsilə gələn bir qaranquş kimi
yüngül və qayğısız o qonağıdır aləmin

Cazibənin vəsvəsəni qıran tapar yüngüllüyü
Azad olmaq üçün dayaq-söykənəcək axtarma


27

Kamil yolçu yolda nə iz görər nə də ki iz qoyar tapılası
Kamil natiq nə duruxmaz nə də ki suala bir yer saxlar veriləsi
Haqq-hesabı kamil edən çötkə-rəqəm bilməz
Kamil bir plan düzən qəti planlaşdırmaz

Bir qapını bir kəs kamil bilirsə qapada –
o qapıda olmaz kilid, qıfıl-cəftə,
məhz qapalıdırsa – heç açılmaz onda

Və bir bağlamanı kamil düyünləyə bilsə –
onu bağsız elə düyünləyər ki, məhz
onu bir şey saxlamasa da açılmaz

Buna görə Arif Aqil kamilliyi yetişdirərək
Hər kəsi bəsləyir, və heç kəsdən döndərmir üzünü
Hər şeyi bəsləyir, və heç nədən döndərmir üzünü

Buna deyirlər “dərinlikdən saçan nur”

Lakin
Başqasını təkmilləşdirmək istəyənin öyüd-nəsihəti xeyir gətirməz
Əsl yardımçı ola bilənin iltifat etmək niyyəti olmaz

Öz öyüd-nəsihətini qiymətli bilmə
Malik olduğunun qədrini bilmə
Çünki bilik – böyük yanılmadır

Budur sirli həqiqət qurşağı


28

Kişilik sərtliyini duyub qadınlıq incəliyini gözləyən
Bənzər göyün altındakı bütün çayları birləşdirən dəryaya
Dəryaya bənzəyəni kəramət tərk etməz
Tərk etməzsə bir kəsi kəramət, qaytarar o kəsi uşaq halına

Nurunu duyub zülmətini gözləyən
Olar göyün altındakı bütün varlığın örnək-ölçüsü
Göyün altındakı bütün varlığın örnək-ölçüsü olanı kəramət qüsursuz saxlar 
Bir kəsi kəramət qüsursuz saxlarsa, qaytarar o kəsi hədsizliyə

Ağ gününü görüb qara gününə şükür edən
Bənzər göyün altındakı ucsuz-bucaqsız bir dərəyə
Dəryaya bəzəyən kəramət ilə dolu olduğuna qane olar
Kəramət ilə dolu olduğuna qane olan qayıdar ilk yonulmamış halına

Yonulmamış təbiət şaxələnərək yayılır və kəraməti yayır
Budur Arif Aqilin qüdrətinin mənbəyi

 Bundan da, haqqın hökmü zor etməz və qabağı alınmazdır29

Cəhd ilə, zor ilə, əməl ilə, təsir ilə göyün altındakı aləmi fəth edib
ona istədiyi kimi hökm etməyə səy edən
müvəffəq olmaz – aydın görürəm bunu

Həqiqət – ruhun sirrləri ilə dolu müqəddəs bir piyalədir
Ona heç bir təsir yol verilməzdir

Ona hökm etmək istəyən – məhkum olar
Ona sahib olmaq istəyən – onu itirər

Halların axını dəyişkəndir
Gah öndəsən, gah arxada
Gah yanırsan, gah buzlayırsan
Gah qüvvətlisən, gah da zəif
Gah yaradırsan, gah da dağıdırsan

Buna görə də, Arif Aqil
Artığı istəməz
İfratlardan çəkinər
Çoxluqdan uzaqlaşar


30

Düz yolunu gedən xidmət edər adamlara, İnsana
Silah və gücünü işlətmədən təsir edər hər yana
Çünki hər bir təsir tarazlanır uyğun cavab taparaq

Xarabalıq, tikan cəngəlliyi – cəngin izidir
Yoxsul illər – böyük orduların mütləq izidir

Əsil qalib zora heç ehtiyac duymaz – çəkinər
Qələbəni öyünmədən qəbul edər
Hücum etməz, cəngsiz qalib gələr
Tükəndirməz, üzməz – qalib gələr
Qalib gələr ki, ehtiyac duymaz – çəkinər

Bir kəs yetkin olaraq üzülürsə – o yolunda deyil
Yolunda deyilsə – demək axırı yaxındır


31

Döyüş silahların ən gözəli, ən yaxşısı belə -
qorxu və dərd-qəmin bir alətidir
Ona hər bir bəndə nifrət edər
Yol adamı isə heç istəməz onu alsın ələ

Əsil adam hörmət edər barışığa, sülhə
Digər çıxış olmazsa, yalnız, əl atar cəngə  
Əsil adam silahları alət bilməz
Onlar qorxu və dərd-qəmin bir alətidir

Ehtirassız sükut üstündür hər şeydən
Və qələbə olsa da fəxr edək nədən?
Bir çox bəndələrin ölümünə mi sevinək?
Ölümə şad olar yalnız ruhsuz bədən

Qələbədən sonra yürüş-mərasimdə
Sərkərdəni aparar qoşun əllərdə
Eynən ölüləri aparar ailələr
Yas yerindən yürüyəndə dəfnə

Minlər qırılanda necə olmasın qəm-kədər
Buna görə zəfər mərasimi yasa bənzər


32

Əbədi yol adlanılmazdır, dəyişməzdir
Heç bir şeyə onun yoxudur nisbəti
Yalnız özü-özünə müadildir

Alilər ona əməl-riayət edirsə
Bütün varlıqlar ona təslim və tabe olur
Yer-göy ona köklənərək şəbnəm yetirir
İnsanlar bir kəsin göstərişi ilə yox –
Təbii olaraq sülh tapır

İdarəetmə isə fərqləndirməni tələb edir
Bundan adlar və sözlər çoxluğu əmələ gəlir

Sözün ağası sözlərin hüdudunu tanıyır
Buna görə də dərd-bəladan uzaqdır

Çünki yolayrıcılar çox olsa da - yol birdir
Axınlar çox olsa da axırları dənizdir


33

İnsanları dərk etmiş Aqildir
Özünü dərk etmiş isə - Arif

İnsanlara hökm edən qüvvətlidir
Özünə hökm edən isə - qüdrətli

Bütövlükdə halı ilə razı olan - varlıdır
Bütöv olaraq yolu davam edən isə - vardır

Özünü tapıb itirməyən uzunömürlüdür
Ölümündən sonra da yox olmayan isə - əbədi


34

Ey hər yana aşıb-daşan yol!
Solda olduğu qədər sağdadır!

Hər bir varlıq ondan əmələ gəlir və ona uyğun olmaqdan qaçmır
Hər şeyi yaradır, lakin nəinki məşhurdur – heç adı da yoxdur
Hər şeyi bəsləyir və bəzəyir, lakin hökm sürməyə niyyəti yoxdur
Görünməzdir, lakin deyərsən mi ona "cüzi"?
Bütün varlıqlar ona qayıdır, lakin o özünü onların sahibi bilmir
Buna görə deyirlər ona "böyük!"

Arif Aqil iş tərzini bu örnəkdən alar
Özünü qabağa verməyərək uğur tapar


35

Yolun ulu örnəyindən möhkəm yapış – ziyan olmaz
Onda bütün dünya tapar sükut, sülh, bütövlük
Onda yolçu tapar öz yurdunu – makamını
Səssiz ahəng ilə, sevinc ilə dolu ali rahatlığı

İncə, zərif o yol sözün hüduduna sığmaz
Dadsız və qoxusuz – nə görünər, nə də eşidilər
Ondan faydalansan belə – heç tükənməz


36

Toplamaq olsun deyə
Paylayan olmalı gərək

Bir şeyi yumşaldıb zəiflətmək olsun deyə
Onu əvvəl bərk və güclü edən olmalı gərək

Bir şeyi yıxıb tənəzzülə gətirmək olsun deyə
Onu əvvəl yüksəldib inkişaf etdirən olmalı gərək

Bir şeyi zorla almaq olsun deyə
Onu verib bağışlayan olmalı gərək

Buna deyərlər - gizli aydınlıq

Yumşaq möhkəmi məğlub edir
Zəif güclünü yıxır

İri balıq dərində gizlənər
Ölkənin ən iti silahını camaata göstərməzlər


37

Yol daima biəməldir, buna görə hər bir əməl onun əməlidir
Alilər bu tərzi qəbul edirsə, hər bir şey öz təbii qaydasına düşür

Qaydasında olan isə sözsüz sadəliyə üstünlük verir
Adsız sadəlik həvəs-ehtiras tanımır
Bağlılıqdan azaddır, məqsədsizdir

Bu ehtirassızlıq sülh və sükut gətirir
Onda bütün Kainat özü sakitləşir


38

Ali kəramət sahibinin öz kəramətini büruzə verməyə ehtiyacı yoxdur –
buna görə də onun kəraməti var və qorunulur

Cüzi kəramət sahibi isə öz kəramətini nümayiş etdirməməyi bacarmır –
buna görə də, əslində, onun heç kəraməti yoxdur

 
Ali xeyirxahlıq və insansevərlik mövqeyindən əməl edənin etdiyinə ehtiyacı yoxdur

 Ali ədalət mövqeyindən çıxış edənin mənəvi borcu var,
lakin nə edirsə etsin, yenə də bir çox əməl etməyə ehtiyacı qalır

Ali ədəb mövqeyindən çıxış edənin bir çox əməl etməyə ehtiyacı var, lakin hay verən yoxdur:
onda ədəb tam pozulur və əməl etməyənlər zor gücü ilə rədd edilir


Həqiqətən də
Yol itiriləndə – kəramət özünü büruzə verir
Kəramət itiriləndə – xeyirxahlıq və insansevərlik özünü büruzə verir
İnsaniyyət itiriləndə – mənəvi borc hissi özünü büruzə verir
Mənəviyyat itiriləndə – ayin və ədəb qaydaları özünü büruzə verir

Ayin-ədəb doğru iman-vəfanın cecə-qabığıdır və qarğaşalığın başlanğıcıdır
Səthi anlayış ilə heyran olmaq – cəhalətin başlanğıcıdır

Böyük adam üzdəkinə çox fikir vermir – mahiyyət ilə məşğuldur,
Gül ilə yayındırılmır – kök-toxum ilə məşğuldur


39
 
Əzəldən, hərə tək sadə bir şeydən ötrü çalışır-vuruşur:

Göy çalışır təki tam aydın və təmiz olsun
Yer çalışır təki tam sakit və sabit olsun
Ruhlar çalışır təki sehrli quvvələri tam olsun
Dərə-vadilər çalışır təki münbitlik və bolluq olsun
Canlılar çalışır təki doğulsun, yaşasın
Alilər çalışır təki yer ilə göyün arasında tam haqq-ədalət olsun

Çünki sadəlik, vahidlik, bütövlük və tamamlıq - birdir

Aydınlıq və təmizlik olmazsa - göy qarışmaq təhlükəsindədir
Sükut və sabitlik olmazsa - yer dağılmaq təhlükəsindədir
Sehrli quvvələri olmazsa - ruhlar sovrulmaq təhlükəsindədir
Münbitlik və bolluq olmazsa - dərə-vadilər biyaban olmaq təhlükəsindədir
Doğum-artım olmazsa - canlılar qırılmaq təhlükəsindədir
Haqq-ədalət olmazsa - alilər devrilmək təhlükəsindədir

Sadəlikdədir ucalığın kökü
Alçaqdır ucaldılanın özülü

Buna görə alilər özlərinə “fağır”, “yetim” deyərlər
Bununla mı sadəliyə köklənirlər? Xeyir!
Lakin əzəmətlilik də hələ ucalıq deyil

Buna görə
Nə yaşmanın şərəfi gərəkdir
Nə də ki gəmbər daşın qabalığı


40

İnkar və əksinə dönmək – dəyişiklik yoludur
Zərif və üzüyola olmaq – qüdrət yoludur

Dünyada hər şey doğulur varlıqdan
Varlıq isə doğulur yoxluqdan


41

Əsl xadim yol haqqında eşıdərək cidd-cəhd edər və yola düşər
Adi adam yol haqqında eşıdərək gah çalışar, gah unutar
Axmaq isə yol haqqında eşıdərək qəhqəhə çəkir
Amma heç gülməyəndən də yol adamı şıxmaz

Buna görə natiqlər cümlələri belə qoşublar:
Yolun aydınlığı bir qaranlığa bənzər
Yolda irəlləyiş bir qeriyə addıma bənzər
Yolun ən rahat yeri çətin bir ilişiyə bənzər
Kəramətin yüksək zirvələri boş bir dərəyə bənzər
Böyük saflıq bir küfr ya biabırçılığa bənzər
Kəramətdən bolluq – kəsir, kasıbçılığa bənzər
Kəraməti yaymaq bir alçaqlıq ya oğruluğa bənzər
Əsil bir həqiqət fani yalana bənzər
Ən böyük sahənin sərhədi yoxdur
Ən böyük istedadın faydası yoxdur
Ən böyük səsi qulaq eşitməz
Ən böyük gözəllik gözə görsənməz

Yol gizlindir və isimlərin xaricindədir,
Lakin hər bir şeyi o bitirir


42

Yol doğur Biri
Bir doğur İkini
İki doğur Üçü
Üç isə doğur bütün varlığları

Bütün varlıqların çevrəsindəki Zülmət (Yanq)
Içindəki Nur (Yin) və
Hər yana yayılan Boşluğun Nəfəsi (Çi) ahəng yaradır

Göyün altında ən bədbəxt yazıq yetimlərdir
Lakin alilər bilə-bilə öz-özlərinə belə deyir

Bunları adamlardan öyrənmişəm
Elə bunu da adamlara öyrədirəm:

Amansız və zalım adam öz ölümü ilə ölməz
Sözlərimin duzu, elmimin əsası - budur


43

Kainatın ən zərif və yumşağ maddəsi
Ən möhkəm və güvvətliyə üstün gəlir 
Qeyri-maddi olan isə
Ara olmayan yerdən də keçir

Biəməl olmağın qədrini bundan bilirəm

Sözsüz öyüd verib öyrətmək
Biəməlliyin xeyirini görmək
Hər kəsin qisməti deyil


44

Adın və şərəfindir mi daha əziz ya həyatın, mahiyyətin ozü?
Varlıq ya varlılıq – hansı dəyərə yapışmaqdır seçimin düzü?
Daha ağırdır mı qazanc uğrunda çəkilən zəhmət
və ya itki kədəri, zərərin qara üzü?

Həqiqətən,
Ad-şərəfi seçən daha çox xərc edər
Var-dövləti güdən – daha çox itirər

Şükür edən isə üzüqara olmaz
Hədd-qədəri bilənin bəxti bəd olmaz
Ömrü uzun olar, əndişəsi olmaz


45

Ali yaradıcılıq dağıntıya bənzər: düzəlməzdir
Tam dolğunluq boşluğa bənzər: tükənməzdir

Böyük düzgünlük əyri gələr
Böyük ustalıq sefehliyə bənzər
Böyük fəsahət diliağır gələr

Hərəkət soyuğun öhdəsindən gələr
Hərəkətsizlik istiliyin öhdəsindən gələr

Sakit aydınlıq isə dünyanı qaydaya salar


46

Dünyada hər şey yolundadırsa
Yəhərlənməmiş atlar çəmənləri gübrələyir

Dünya yolunu itirəndə
Cəng arabalarına qoşulmuş atlar civarda çapır

Ən yaman şər – şöhrətpərəstlikdir
Ən acınacaqlı safalət - naşükürlükdür
Ən acı cinayət – tamahkarlıqdır

Həqiqətən,
Kim qədərini bilər və kifayətlənər
O adama həmişə yetərincə yetər


47

Evdən çölə heç çıxmayan da dünyanı dərk edib anlaya bilər
Pencərədən baxmayan da göylərin yolunu aydın görə bilər

İnsan nə qədər uzağa getsə bir o qədər də az bilər

Arif Aqillər uzağlara getməmiş bilərdi
Gözləri ilə baxmamış mahiyyəti görərdi
Əməl etməmiş işlərini başa çatdırardı


48

Elm adamı gündə nə isə tapır
Yol adamı gündə nə isə itirir

İtə bilən şeyləri itirmək üçün heç bir şey eləmək lazım deyil
Heç bir şey eləməyən isə bikar-avaraçılıq da eləyən deyil

Aləmi əhatə edən daim biəməldir
Öz işi ilə məşğul olan aləmi əhatə edə bilməz


49

Arif Aqilin öz dəyişməz könülü yoxdur
Onun könülü elin min nəslinin könülləridir

Yaxşı insanlara yaxşılıq edir
Amma pis insanlara da yaxşılıq edir
Bu cür yaxşılıq kəramətdəndir

İmanlı insanlardan əmindir
Amma imansızlardan da əmindir
Bu cür əmniyyət kəramətdəndir

Arif Aqil dünya ilə həmahəngdir, lakin bitərəfdir
Dünyadan ötrü qəlblərini bulandıran
elin min nəslinin gözləri və gulaqları vasitəsi ilə
Arif Aqil hər şeyə körpə uşaq kimi diqqət yetirir


50

Doğmaq – həyata aiddir
Batmaq isə – ölümə

On nəfərdən
üçü – doğulur
üçü – batır
üçü isə – həyatdan ötrü çapalasa da ölüm yerinə yaxınlaşır
Niyə belə? Çünki yaşamağa yaman can atırlar

Birinin də haqqında eşitməşəm ki,
Dövri-həyatı tam qavrayan o
Səfərdə kərgədanın və pələngin qorxusundan qaçmır
Döyüşdə düşmən qorxusundan yaraq-əsləhə qeyinmir

Kərgədan buynuzunu batıra bildiyi bir yeri tapmaz
Pələng dırnaqlarını batıra bildiyi bir yeri tapmaz
Silah ucunu batıra bildiyi bir yeri tapmaz

 Niyə belə?

Çünki onun öləsi yeri qalmayıb


51

Yol törədir onları
Kəramət bəsləyir onları
Mahiyyət təşkil edir onları
Şərait bitirir onları

Buna görə də elə bir cisim yoxdur ki,
Yoluna ehtiram etməsin, kəramətin qədrini bilməsin

Yola onlar ehtiram edir, kəramətin qədrini onlar bilir:
Bunu onlara hökm edən yoxdur – bu tam təbiidir

Belə ki, yol törədir onları
Kəramət bəsləyir onları,
yetişdirir onları, saxlayır onları,
bitirir onları, yetkinləşdirir onları,
gözləyir onları, qoruyur onları

Törədən və sahib olmayan
Becərən və bunu iddia etməyən
Yetişdirən və hökm etməyən

 Budur ulu kəramət52

Dünyanın bir başlanğıcı var
O başlanğıc - dünyanın anasıdır

Madam ki, anasından xəbərin oldu – onun uşağını daha yaxşı tanıyarsan
Madam ki, uşağını tanıdın – onun anasını daha da yaxşı gözləyərsən,
və canını üzmədən xətərsiz yaşayarsan

Tamahını kəs, nəfsinə idarə et –
Ömrünün axırına kimi yorulmazsan
Tamahına bax, iş-gücünə giriş –
Ömründə canını qurtara bilməzsən

Incəliklər görünürsə – deməli aydınlıq var
Zəriflik qorunursa – deməli qüdrət var

Bu bilikdən faydalanan, aydınlığa çıxıb,
canının dərd-bəlasını tam yox edər

 Sabitliyə yiyələnməyin üsulu budur53

Əgər mən yəqin biliyin carını eşitsəydim,
Çıxardım ulu yola və
Yalnız yoldan çıxmaqdan qorxardım

Ulu yol düp-bə-düzdür,
Amma camaat cığırlarda dolanır

Saray cah-calal ilə bəzəkli
Tarlaları isə alaq basıb
Anbarlar tam boş...

Naxışlı xələtlər geymək
Iti qılıncı kəmərə asmaq
Yeyib-içməkdə, var-dövlətdə israfçılıq etmək...

Buna deyərlər – yolkəsərliklə öyünmək
Bu yəqin yol-suzluqdur!


54

Düz-əməlli qurulmuş olan kökündən qırılmaz
Düz-əməlli əhatə edən yana atıla bilməz
Buna görə gələcək nəsillərdə də qurban kəsmək ənənəsi kəsilməz

Bunu özündə yetişdirənin kəraməti doğrudur
Bunu ailəsində yetişdirənin kəraməti boldur
Bunu obasında yetişdirənin kəraməti sürəklidir
Bunu ölkəsində yetişdirənin kəraməti tükənməzdir
Bunu bütün dünyada yetişdirənin kəraməti tamdır

Buna görə özündən ötrü – özünə bax
Ailəndən ötrü – ailənə bax
Obandan ötrü – obana bax
Ölkəndən ötrü – ölkənə bax
Dünyadan ötrü – dünyaya bax

Aləmin bu qaydasını haradan bildim?
Bundan!


55

Kəraməti dolğun olan insan körpə uşağa bənzər:
Arı, əqrəb, ilanlar onu vurmaz
Yırtıcı heyvanlar onu tutmaz
Alıcı quşlar onu aparmaz

Sümükləri yumşaq, əzələləri zəif, amma tutanda bərk yapışır
Cinslərin əlaqəsindən xəbəri yox, amma ərkək gücü onda var, çünki toxumu artıq bütövdür
Bütün gün qışqırır, amma səsi batmır, çünki ahəngi bütövdür

Ahəngi duymaq – budur sabitlik
Sabitliyi duymaq – budur aydınlıq
Həyatı artırmaq – budur xoşbəxtlik
Qəlbində ruhu bəsləmək – budur qüdrət

Bir kəs yetkin olaraq üzülürsə – o Yolunda deyil
Yolunda deyilsə – demək sonuna yaxındır


56

Bilən – söyləməz
Söyləyən – bilməz

O boşluğunu ört
O qapılarını bağla
O kəskinliyini poz
O dolaşıqlığını həll et
O şəfəqini azalt
O toza bənzə
Onda deyərlər: sirrə qovuşub

Çünki
Ona çatıb ona yaxın ola bilməzsən
Ona çatıb ona özgə də ola bilməzsən
Ona çatıb ona xeyir gətirə bilməzsən
Ona çatıb ona ziyan da vura bilməzsən
Ona çatıb ona ehtiram edə bilməzsən
Ona çatıb onu təhqir də edə bilməzsən

Buna görə aləmdə o belə dəyərdir


57

Düz olaraq dövləti idarə edərlər
Bic olaraq müharibələr apararlar
Biəməl olaraq aləmə yiyələnərlər

Hardan bilirəm bunu?
Ondan ki,
Ölkədə nə gədər çox şeylər qadağan edilirsə, xalq bir o gədər kasıblaşır
Camaatın mənfəət üsulları nə gədər çoxalırsa, üsyan bir o gədər yaxınlaşır
Camaatın qabiliyyəti nə gədər artırsa, bir o gədər əcaib şeylər çoxalır
Ölkədə əmr-qanunlar nə gədər çoxalırsa, oğru-quldur sayi bir o gədər artır
 
Buna görə Arif Aqil deyir:
Mən biəməl oluram, camaat isə öz-başına dolanır
Mən sakit oluram, camaat isə öz-başına düzəlir
Mən asudə oluram, camaat isə öz-başına dövlətlənir
Mən qərəzsiz oluram, camaat isə öz-başına səmimiləşir


58

Hökümət bitərəf və biganə olanda, xalq tox və ürəyiaçıq olur
Hökümət hər yerə nəzarət edəndə, xalq ac və hiyləgər olur

Bədbəxtlik – budur xoşbətliyin bünövrəsi
Xoşbəxtlik – budur bədbəxtliyin mənbəyi

Hanı bunların həddi-hüdudu?
Bunlar düzələn şey deyil
Düzlük bunlara qeyri-adi gəlir
Yaxşılıq bunlara qəribə gəlir
İnsanlar azıb-çaşıb
Özü də möhkəm və çoxdan

Buna görə Arif Aqil düp-bə-düzdür amma ülgülənməmişdir
Düzgündür amma heç kəsi incitmir
Düzqəlblidir amma özbaşınalıq etmir
Nur saçır amma göz qamaşdırmır


59

İsanları mı idarə edərkən, göylərə mı xidmət edərkən - əsas qənaətkarlıqdır

Bir kəs qənaətkardırsa, deməli öncədən ehtiyat görər
Öncədən ehtiyat görmək isə kəraməti toplamaq deməkdir
Kəraməti toplayan hər şeyin öhdəsindən gələr
Hər şeyin öhdəsindən gələlənin sərhədi bilinməz
Sərhədi bilinməyən Vətənini tapa biləcək
Ana Vətəninin özülünü tapan uzunömürlü ola biləcək

Budur dərin kök və möhkəm əsas
Əbədi həyatın və ölümsüzlüyün yolu


60

Böyük məmləkəti idarə etmək xırda balıqları bişirmək kimidir

Dövlətə Yol nəsib olsa cinnlər kəramətini göstərməz
Demək deyil ki, cinnlər kəramətini heç göstərəməz, ancaq o kəramət insanları incitməz
Demək deyil ki, o kəramət insanları heç incitəməz, ancaq Arif Aqil də onları incitməz

Bu ikisi bir-birini incitmiyəndə kəramətləri qovuşur və sakitləşir


61

O dövlət böyükdür ki, ən aşağı yerdə axan çayın ayağına bənzər -
Bütün dünyanın axıb tökülən yerinə,
Bütün dünyanın dişisinə

Dişi həmişə sakit olduğuna görə erkəyə üstün gəlir
Çünki sakitlik bir növ özünü-alçaltmaqdır

Buna görə də
Böyük dövlət özünü balaca ölkənin səviyyəsinə alçaldır və balaca ölkəni alır
Balaca ölkə özünü böyük dövlətin qarşisinda alçaldır və böyük dövləti qəbul edir

Belə ki,
Biri özünü alçaldaraq alır
O biri isə özünü alçaldaraq qəbul edir

Böyük dövlət ancaq istər başqaları birləşdirib-dolandırsın
Balaca ölkə ancaq istər başqalarla birləşib xidmət etsin

Bunların ikisi də istədiklərinə çata bilsin deyə
Böyük özünü alçaltmalıdır


62

Yol – hər bir cisimin sirli mahiyyətidir

Saf insanınki – sirrlər xəzinəsidir
Yaman insanınki – sığınacaqdır

Tərif etməklə – ticarət etmək olur
Ehtiram göstərməklə – ucalmaq olur
İnsanlarda olan yamanlığdan bəs,
Nə edib qurtula bilərsən?

Buna görə Göylər Oğlu taxta çıxsa da
Üç nazir təyin etsə də
Ən böyük xəzinə sahibi olsa da
Dörd atlı qoşum ilə getsə də belə
Dizləri üstə oturub bu yolda kamilləşənlərlə ayaqlaşa bilməz

Nə səbəbə görə bu yol qədimdən belə əziz və dəyərlidir?
Demirlər bəs: axtaran – tapar, tövbə edən – bağışlanar?

Buna görə dünyada o ali dəyərdir


63

Əməl biəməllilikdədir
Iş asudəlikdədir
Ləzzət dadsızlıqdadır

Böyüklük kiçiklikdədir
Çoxluğ azlıqdadır
Pisliyin haqqını kəramətlə verərlər

Yüngül məsələlərədə belə ağırlıq gərəkdir
Xırda işlərin belə böyük vacibliyini duymaq gərəkdir:
Ən ağır məsələlər yüngül məqamlardan ibarətdir
Ən böyük işlər isə xırda incəliklərdən asılıdır

Buna görə, Arif Aqil böyük işlərlə məşğul olmadan həqiqətən böyük iş görür

Asanlıqla vəd verən etibar qazanmaz
İşi çox asan bilən çoxlu çətinliklərlə üzləşər

Buna görə Arif Aqil hər işi çətin bilir və heç çətinlik çəkmir


64

Rahat duranı saxlamaq asandır
Hələlik meydana çıxmayanı düzəltmək asandır
Kövrək olanı qırmaq asandır
Xırda olanı səpələmək asandır

İşini o yerdə gör ki, hələ bir şey meydana çıxmayıb
Qaydanı o yerdə qoy ki, hələ bir nasazlıq yoxdur

Gövdəsi bir qucum olan ağac xırdaca bir zoğdan başlayır
Hündürlüyü doqquz qat olan qala bir kəsək torpaqdan başlayır
Min ağac uzunluğunda belə olan yol bir addımdan başlayır

Fəal məşğul olan – zərər çəkər\yetirər
Tutub saxlayan – itirər

Buna görə də Arif Aqil biəməldir və zərər çəkmir\yetirmir
Heç bir şeyi tutub saxlamır və heç itirmir

Çox vaxt insanlar bir işi həvəslə başlayır 
lakin axırına az qalmış müvəffəqiyyətsizlik ilə rastlaşırlar

Onlar o vaxt müvəffəqiyyət tapar ki,
işin həm əvvəlində həm də axırında diqqətli və ehtiyatlı olar

Buna görə də Arif Aqilin yeganə istəyi – istəklərin olmamasıdır
və o çətinliklə tapılan əşyaları dəyərli hesab etmir

O digərlər öyrənmədiklərini öyrənir
və digərlər yan keçdiklərinə diqqət edir

Beləliklə, o hər şeyin təbii ozül-özəyinə riayət edir
və təsir göstərməyə ehtiyat edir


65

Qədim zəmanənin yol ustadlarının niyyəti
İnsanları maarifləndirmək deyil -
Onları sadə və ürəyiaçıq etmək idi

İnsanların məlumatı çox olanda onları idarə etmək çətindir

Buna görə də,
Ölkəni çoxlu məlumat vasitəsi ilə idarə edən – ölkənin oğrusudur
Ölkəni çoxlu məlumat işlətmədən idarə edən – ölkənin xoş bəxtidir

Bunların ikisini də anlayan qayda-qanunu duyar
Qayda-qanunu daima anlamaq qabiliyyətinə kəramət deyərlər

O kəramət nəcə də dərindir, necə də uzaqlara yayılır!
Onun bütün cisimlərə qarşı olduğuna baxmayaraq
Onlar ona təslim olur və böyük ahəng tapır


66

Çay və dəniz ona görə dağlardan yüzlərlə axan sellərin ağasıdır ki,
Yerləri əcəb aşağıdır – ona görə dağlardan yüzlərlə axan sellərin ağasıdır

Buna görə Arif Aqil
İnsanlardan üstün olmaq istəsə – böyük-böyük danışmamalıdır
İnsanların öndəri olmaq istəsə – özünü axırıncı hesab etməlidir

Onda,
Arif Aqil insanların üstündə olsa da belə – onlara ağır olmaz
Arif Aqil insanların önündə getsə də belə – onlara ağır gəlməz

Buna görə də, hamı ona hörmət etməyə şaddır və bundan çəkinmir
O mübahisə etmir, buna görə də dünyada onun rəqibi yoxdur


67

Hamı deyir ki, yolum böyükdür, amma onun elə bil faydası yoxdur
Aydın məsələdir – böyükdür, ona görə də faydası yoxdur
Faydası bəlli olsaydı – çoxdan üzülərdi!

Üç sərvət-dəyərim var – onları saxlayıb qoruyuram
Birincisi – eşqi-nəzakət
İkincisi – qənaət
Üçüncüsü – hamıdan birinci olmağa cürət etməməyim

Eşqi-nəzakəti olanın cəsarəti də olar
Qənaəti olanın səxavəti də olar
Hamıdan birinci olmağa cürət etməyən – ustad olar, hörmət qazanar

İndiki camaat eşqi-nəzakəti buraxıb cəsarətli olmaq istəyir
Qənaəti buraxıb səxavətli olmaq istəyir
Arxa olmağı buraxıb öndə olmaq istəyir
Ölərsiniz axı!

Eşqi-nəzakətli bir kəs
Hücumda da qalib gəlir
Müdafiədə də tükənməzdir

Göylərin qəyyumluğu altinda
Onu eşqi-nəzakət qoruyur
 

68

Layiqli vəzifə sahibi lotuluq etməz
Döyüşü əslən bacaran hirslənməz
Düşmənə qalib gəlməyin yolunu bilən onunla kəllə-kəlləyə gəlməz
İnsanları məharətlə idarə edə bilən öz işini başını aşağa salıb görər

Budur danılmaz olanın kəraməti,
Budur insanları idarə edə bilənin qüvvəsi
Qədimdə belə insanlara deyərdirlər “Qütb”, “Göylərin tayı”


69

Mahir sərkərdələr belə deyir:
“Vəziyyətin yiyəsi (hücum edən) olmağa cürət etmərəm
qonaq (müdafiə edən) olsam ondan yaxşıdır
Xırdaca olsa da irəlləməyə cürət etmərəm
Bir addım geri çəkilsəm ondan yaxşıdır.”

Buna deyərlər
İrəlləmədən irəlləmək
Əlsiz tutub-saxlamaq
Düşmən olmayan yerdə onu yıxmaq
Ordu işlətmədən onu mühasirəyə almaq

Ən böyük fəlakət – rəqibə nifrət edib ona düz qiymət verməməkdir
Rəqibinə nifrət edən mənim sərvət-dəyərlərimi məhv edib itirir

Buna görə
Ordular döyüşə hazır halda üz-üzə qarşılaşırsa
Yalnız o anın matəmini duyan qalıb gəlir


70

Mənim sözlərimi anlamaq da asandır
Onlara əməl etmək də asandır
Lakin heç kəs anlaya bilmir
Bir kəs də əməl edə bilmir

Sözlərimin kökü dərindir
Əməllərimin hakimi vahiddir
Bunları anlamadığlarına görə məni də anlamır onlar
Anlayan tək-tükdür deyə biliklərim dəyərlidir

Arif Aqil cındıra bürünüb qoynunda bahalı qaş gəzdirənə bənzər


71

Bilmədiyini dərk edən – alidir
Bildiyini anlamayan – xarabdır

Yalnız xarab olmaqdan artıq bezən bir kəs
Bu naxoşluğa nifrət edər, bu dərdi rədd edər

Arif Aqilin dərdisəri, naxoşluğu olmur
Cünki onun xarablaşması xarab olubdur
Və buna görə də o xarab olmur artıq


72

Hakimiyyət ixtiyarının həddini aşanda
insanlar ondan daha qorxmur

Evlərinin içinə burnunu soxma
Onların doğmalarına ziyan yetirmə
Çünki, insana ziyan yetirməzsən
O da ziyan yetirənlərdən olmaz

Buna görə,
Arif Aqil özünü göstərmir – özünü dərk edir
Özünə qiymət qoymur – özünə hörmət edir

Beləliklə birini rədd edib o birinə nail olur


73

Cəsarətini cürət etməyə yönəldən – öldürər
Cəsarətini cürət etməməyə yönəldən – yaşayar
Bunların ikisidə gah xeyirdir, gah ziyan

Göylər qəzəblənəndə – kim bilər səbəbi nə?
Bu məsələdə Arif Aqil də çətinlik çəkir

Göylərin yolu budur:
Heç mübahisə də etmir, amma əcəb qalib gəlir
Heç dinmir də, amma əcəb cavab verir
Heç dəvət etmir, amma hər şey özü qayıdır
Necə də səxavətlidir ki, hər kəsin qisməti var

Göylərin toru hədsiz-hüdudsuzdur
Geniş gözlüdür, lakin bir kəsi qaçırtmaz


74

İnsanlar ölümdən qorxmur əgər
Neyniyəsən ki – ölüm ilə qorxudasan onları?

Təsəvvür edək, insanlar daima ölümdən qorxur
Çünki mən təsadüfi insanları həbs edib öldürürəm
Lakin bunu etməyə kim cürət edər ki?

Qaydası ilə, insanları öldürən Ölüm Hökmdarıdır
Ölüm Hökmdarı isə çapmağın ulu ustasıdır
Çapmağın ulu ustasını əvəz etmək istəyən isə
Çətin ola bilsin ki, öz əllərini yarmasın


75

Millət acdırsa, deməli onun başçıları ərzaq vergisini qaldırıb –
Budur aclıq

Milləti nizama gətirmək çətindirsə, deməli onun başçıları çoxlu vəd verir –
Budur idarəetmənin çətinliyi

Millət ölümə etina etmirsə, deməli tamamilə çörəkpulu qazanmağa həsr edib özünü –
Budur ölümə etina etməmək

Buna görə müdrük ol!
Dolanışı hər şeydən yüksək tutmaqdan isə
Tamamilə çörəkpulusuz qalmaq yaxşıdır


76

İnsan doğulanda yumşaq və incədir
Öləndə isə bərk və möhkəm olur

Min cür cisim – bitkilər belə – yaşadıqca yumşaq və kövrəkdir
Öləndə isə qurumuş və solmuş olur

Buna görə, güc və sərtlik ölümün yoldaşlarıdır
Yumşaqlıq və incəlik isə – həyatın yoldaşlarıdır

Ordusunun gücünə güvənən qalib gəlməz
Möhkəm ağacın taxtası da hamıya lazım

Möhkəm və böyük olan alçalır
Yumşaq və incə isə – yüksəlir


77

Göylər yolu yaya çəkilmiş ipə bənzər:
Yuxarıdakı ucunu aşağı endirir
Aşağıdakını isə yuxarı qaldırır

Artıq olan yerdə azaldar
Kəsir olan yerdə artırar

Göylər yolu –
artığın üstündən almaq və kəsirin üstünə gəlməkdir

İnsanların yolu isə əksinə –
Qıtliğı olandan alıb, artığı olana bəxşiş etməkdir

Artığlığını bütün dünyaya bəxş etməyi kim bacarar?
Ancaq yol adamı

Buna görə Arif Aqil
Nə etsə də yapdığından yapışmır
Şərəfi-nailiyyətində əylənmir
Məharətini gözə çarpdırmaq istəmir


78

Dünyada su qədər yumşaq və üzüyola olan bir şey yoxdur
Amma bərk və möhkəm bir şeyi oymaqda da onun bərabəri yox
O yenilməzdir!

Yumşaqlıq bərkliyə qalib gələr
Üzüyola olan inadkara qalıb gələr
Dünyada bunu bilməyən yoxdur
Amma buna əməl edən də yoxdur

Buna görə Arif Aqil buyurur ki,
Vətəninin çirkini alana “dövlətin ağası” deyərlər
Ölkənin qadasını alana “dünyanın hakimi” deyərlər

Doğru kəlmə ziddiyətə bənzər


79

Saziş yaman işdir – nəticədə kiminsə acığı qalsa əgər
Əmin-amanlıq olsun deyə bu işdə məharət gərəkdir

Buna görə Arif Aqil sazişin öz tərəfini güdür
Və digər tərəfin öhdəliklərini tələb etmir

Kəramətli insan sazişi gözləyər
Kəramətsiz insan – toplayacağını

Göylər yolu bitərəfdir
Lakin mahir insan üçün hər zaman açıqdır


80

Yaxşısı - xırda kənd, kiçik əhali
Qoy min cür cihaz olsun – onları işlətməyə ehtiac olmaz
Qoy camaat ölümə ciddi yanaşsın – dünyasını dəyişməkdən çəkinən olmaz
Qayiğ-araba olsa da – minib gedən olmaz
Yaraq-əsləhə olsa da – qeyib göstərən olmaz

Qoy camaat yenidən qayıtsın ip düyünlərinə – yazı əvəzinə onları işlətsin

Həyatları ilə razı olarlar
Pay-qismətləri ilə qane olarlar
Ocaqları salamat olar
Adətləri səadət olar

Kənd qonşuları bir-birini görər
İt-xoruz bir-birini eşidər
İnsanlar qocalıb rəhmətə gedər
Və heç kəsin onlarla işləri olmaz


81

Düz söz xoş olmaz
Xoş söz düz olmaz

Bilən bəhs etməz
Bəhs edən bilməz

Bacaran çox bilməz
Çox bilən bacarmaz

Arif Aqil sursat yiğmır
Başqalara qulluq etdiyi qədər malik olur
Başqalarla bölüşdüyü qədər əldə edir

Göylər Yolu – xeyir gətirmək və zərər yetirməməkdir
Arif Aqilin yolu – qulluq etmək və çəkişməməkdirMake a free website with Yola