67 

Hamı deyir ki, Yolum böyükdür, amma onun elə bil faydası yoxdur.

Aydın məsələdir – böyükdür, ona görə də faydası yoxdur.

Faydası bəlli olsaydı – çoxdan üzülərdi!

 

Üç sərvət-dəyərim var – onları saxlayıb qoruyuram,

Birincisi – eşqi-nəzakət,

İkincisi – qənaət,

Üçüncüsü – hamıdan birinci olmağa cürət etməməyim.

 

Eşqi-nəzakəti olanın cəsarəti də olar;

Qənaəti olanın səxavəti də olar;

Hamıdan birinci olmağa cürət etməyən – ustad olar, hörmət qazanar.

 

İndiki camaat eşqi-nəzakəti buraxıb cəsarətli olmaq istəyir;

Qənaəti buraxıb səxavətli olmaq istəyir;

Arxa olmağı buraxıb öndə olmaq istəyir;

Ölərsiniz axı!

 

Eşqi-nəzakətli bir kəs

Hücumda da qalib gəlir,

Müdafiədə də tükənməzdir.

 

Göylərin qəyyumluğu altinda,

Onu eşqi-nəzakət qoruyur.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola