54


Düz-əməlli qurulmuş olan kökündən qırılmaz,

Düz-əməlli əhatə edən yana atıla bilməz,

Buna görə gələcək nəsillərdə də qurban kəsmək ənənəsi kəsilməz.

 

Bunu özündə yetişdirənin Kəraməti doğrudur,

Bunu ailəsində yetişdirənin Kəraməti boldur,

Bunu obasında yetişdirənin Kəraməti sürəklidir,

Bunu ölkəsində yetişdirənin Kəraməti tükənməzdir,

Bunu bütün dünyada yetişdirənin Kəraməti doludur.

 

Buna görə özündən ötrü – özünə bax,

Ailəndən ötrü – ailənə bax,

Obandan ötrü – obana bax,

Ölkəndən ötrü – ölkənə bax,

Dünyadan ötrü – dünyaya bax.

 

Aləmin bu qaydasını haradan bildim?

Bundan.

<<                                                                                                                                        >> 

Make a free website with Yola