53


Əgər mən yəqin biliyin carını eşitsəydim,

Çıxardım Ulu Yola və

Yalnız yoldan çıxmaqdan qorxardım.

 

Ulu Yol düp-bə-düzdür,

Amma camaat cığırlarda dolanır.

 

Saray cah-calal ilə bəzəkli,

Tarlaları isə alaq basıb,

Anbarlar tam boş...

 

Naxışlı xələtlər geymək

Iti qılıncı kəmərə asmaq

Yeyib-içməkdə, var-dövlətdə

Israfçılıq etmək...

 

Buna deyərlər – yolkəsərliklə öyünmək,

Bu yəqin Yol-suzluqdur!

<<                                                                                                                                        >> 

Make a free website with Yola