39


Əzəldən hərə tək sadə bir şeydən ötrü çalışır-vuruşur:

 

Göy çalışır təki tam aydın və təmiz olsun.

Yer çalışır təki tam sakit və sabit olsun.

Ruhlar çalışır təki sehrli quvvələri tam olsun.

Dərə-vadilər çalışır təki münbitlik və bolluq olsun.

Canlılar çalışır təki doğulsun, yaşasın.

Alilər çalışır təki Yer ilə Göyün arasında tam haqq-ədalət olsun.

 

Çünki sadəlik, vəhidlik, bütövlük və tamamlıq birdir.

 

Aydınlıq və təmizlik olmazsa Göy qarışmaq təhlükəsindədir

Sükut və sabitlik olmazsa Yer dağılmaq təhlükəsindədir

Sehrli quvvələri olmazsa ruhlar sovrulmaq təhlükəsindədir

Münbitlik və bolluq olmazsa dərə-vadilər biyaban olmaq təhlükəsindədir

Doğum-artım olmazsa canlılar qırılmaq təhlükəsindədir

Haqq-ədalət olmazsa Alilər devrilmək təhlükəsindədir

 

Sadəlikdədir ucalığın kökü

Alçağdadır ucaldılanın özülü

 

Buna görə Alilər özlərinə “yazıq”, “yetim” deyərlər.

Bununla mı sadəliyə köklənirlər? Xeyir.

Lakin əzəmətlilik də hələ ucalıq deyil.

 

Buna görə

Nə yaşmanın şərəfi gərəkdir,

nə də ki gəmbər daşın qabalığı.

<<                                                                                                                                        >>

Make a free website with Yola