40


İnkar və əksinə dönmək – dəyişmək Yoludur

Zərif və üzüyola olmaq – qüdrət Yoludur

 

Dünyada hər şey doğulur Varlıqdan (Adı olandan)

Varlıq isə doğulur Yoxluqdan (Adsızdan)

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola