35


Yolun Ulu Örnəyindən möhkəm yapış – ziyan olmaz

Onda bütün dünya tapar sükut, sülh, bütövlük

Onda yolçu tapar öz yurdunu – makamını

Səssiz ahəng ilə, sevinc ilə dolu ali rahatlığı

 

İncə, zərif o Yol sözün hüduduna sığmaz

Dadsız və qoxusuz – nə görünər, nə də eşidilər

Ondan faydalansan belə – heç tükənməz

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola