34


Ey hər yana aşıb-daşan Yol!

Solda olduğu qədər sağdadır!

 

Hər bir varlıq Ondan əmələ gəlir və Ona uyğun olmaqdan qaçmır

Hər şeyi yaradır, lakin nəinki məşhurdur – heç adı da yoxdur

Hər şeyi bəsləyir və bəzəyir, lakin hökm sürməyə niyyəti yoxdur

Görünməzdir, lakin deyərsən mi Ona cüzi?

Bütün varlıqlar Ona qayıdır, lakin O özünü onların sahibi bilmir

Buna görə deyirlər Ona Böyük!

 

Arif Aqil iş tərzini bu örnəkdən alar

Özünü qabağa verməyərək uğur tapar

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola