33


İnsanları dərk etmiş Aqildir

Özünü dərk etmiş isə - Arif

 

İnsanlara hökm edən qüvvətlidir

Özünə hökm edən isə - qüdrətli

 

Bütövlükdə halı ilə razı olan varlıdır

Bütöv olaraq Yolu davam edən isə - var

 

Özünü tapıb itirməyən uzunömürlüdür

Ölümündən sonra da yox olmayan isə - əbədi

<<                                                                                                                                        >> 

Make a free website with Yola