32


Əbədi Haqq Yolu adlanılmazdır, dəyişməzdir

Heç bir şeyə Onun yoxudur nisbəti

Yalnız Özü-Özünə müadildir.

 

Alilər Ona əməl-riayət edirsə

Bütün varlıqlar Ona təslim və tabe olur

Yer-Göy Ona köklənərək şəbnəm yetirir

İnsanlar bir kəsin göstərişi ilə yox –

Təbii olaraq sülh tapır

 

İdarəetmə isə fərqləndirməni tələb edir

Bundan adlar və sözlər çoxluğu əmələ gəlir

 

Sözün ağası sözlərin hüdudunu tanıyır

Buna görə də dərd-bəladan uzaqdır

 

Çünki yolayrıcılar çox olsa da Yol birdir

Axınlar çox olsa da axırları dənizdir

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola