24


Yolun əvvəlində duran dayanıqlı olmaz

Tələsən – tez yorular, uzaqlara çatmaz

Özünü göstərən aydınlıq tapmaz

Haqqını düşünən Haqqı tapmaz

Özünü zorlayan müvəffəq olmaz

Özünü əsirgəyən kamilləşə bilməz

 

Yol adamı üçün bu çapalama artıq yük, ağır qida kimi mənfurdur

Yolu düz gedən bunlara ilişməz

<<                                                                                                                                      >> 

Make a free website with Yola