23


Sükut labüddür, təbiidir – sözün hüdudu var bəlli

Bütün günü çəkməz əlbət səhərin şiddətli yeli

Leysan da ki əlbət yağmaz sonsuz olaraq şimşəkli

 

Budur Yer-Göyün hallarının qaydası

Və əgər Yer-Göydəki şiddətlər uzun çəkmir

Haradan olsun insanda o hey?

 

Buna görə, insan Yola xidmət edərək

 

Yolunu getsə – Yol ilə bir olar

Təmiz qəlbi ilə Kəraməti duysa – Kəramət ilə bir olar

İtirsə – itirdiyi ilə bir olar

 

Yol ilə bir olan isə Yolu tapar

Kəramət ilə bir olan isə Kəramət tapar

İtirdiyi ilə bir olan isə itirdiyini tapar

 

İnam kifayət deyil ki,

Sübut-dəlil də yoxdur.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola