25


Birbaşa Xaosdan yaranmış – qeyri-müəyyən, formasız.

Yer-Göydən doğulmamış – olub onlardan əvvəl.

Səssiz! Səthsiz!

Təkdir və dəyişməzdir – nə əvvəli var nə axırı.

Hər tərəfə uzanır və tükənməzdir – qarşısı yoxdur.

Yer-Göyün Ulu Anasına bənzər

 

Bilmirəm Adını

İşarə edərək deyirlər Ona Haqq Yolu

Ad vermiş olsam, deyirəm ona Böyük

Böyükdür – deməli Sezilməzdir

Sezilməzdir – deməli hüdudsuzdur

Hüdudsuzdur – deməli zidd əksləri birləşdirir

Buna görə də

Yol Böyükdür

Göy Böyükdür

Yer Böyükdür

İnsan da Böyükdür

Kainatda dördü Böyükdür – İnsan da onlardan biridir

Adamın qanunu Yerdəndir

Yerin qanunu Göydəndir

Göyün qanunu Yoldandır

Yolun da ki qanunu Özündəndir

<<                                                                                                                                      >> 

Make a free website with Yola