17


Ali o Hökmdar təbəələrə şüur bəxş edir

Lakin bununla nə xeyirxahlıq edir,

nə də ki özünə etimad qazandırır

Nə qorxutmaq nə də ki lərzəyə salmaq niyyəti var

 

Kor-koranə inanan – bilməz

Aydın görən – inanmağı bir yol bilməz

 

Dərrakədən dərin, sözə yerləşməyən və biəməl

O hökmünü duyub deyərlər – hər şey təbiidir

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola