18


İnsanpərvərlik və Ədalət Yoldan uzaqdır xeyli

Riyakarlıq da yalnız biliyin hədsiz çoxluğuna bağlıdır

Sazlıq olmazsa ailədə tələb olar “böyük-kiçik”-ə

Vəfa və sədaqətin dəyəri – nizamsızlıq, düzümsüzlük nəticəsidir

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola