14

Görmək tək baxmaq deyil – daxilən dinc olub ətrafa qovuşmaq deməkdir.

Eşitmək tək qulaq asmaq deyil – daxilən sakit və boş qalmaq deməkdir.

Mənimsəmək tək ani anlamaq deyil – zərrə bə zərrə, elə bil özündən gizlin, dərk edib qəbul etmək deməkdir.

 

Bu üç qaydanın nəticəsi onların kökü ilə birdir – Vahiddir

Nədir ki o Vahid Həqiqət?

 

Zirvəsi nur tanımır

Dibi deyil zülmət

Sezilməz hərəkəti, lakin ani olsa da belə dayanmır əbədi

Adlanılmazdır və hər an yenə də Yoxluğa qayıdır

 

Buna deyərəm: formasızlıq forması, vücudsuz vücud

Bu surətə deyərəm: mübhəm və qeyri müəyyən

 

Rastlaşıram Onunla, lakin Üzünü görmürəm

Təqib edirəm – lakin Kürəyini görmürəm

 

Qədim bu Yoldan bərk tutsan

Gərçəyin açarsan tam sirrini

Varlığın duyarsan mənbəyini

 

Buna deyərlər Haqq Yolun özülü

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola