15


Yol əhlinin qədim ustadları elə incə və zərif ərəfələrə çatmışdır ki,

Onların bildiklərinin dərinliyi başqaları üçün qaranlıq – bilinməz idi.

Daxili bilinməzdirsə – zahirinin təsviri ilə eyham edərəm:

 

Qışda çayı keçənlər kimi – diqqətli

Dörd yandan təhlükə ilə dövrələnmişlər kimi – ehtiyatlı

Evin sahibi ilə üzləşən qonaq kimi – təmkinli, ədəb-ərkanlı

Yazda gölün üzündə əriyib-gedən buz kimi – görkəmsiz

İşlənməmiş girdin kimi – sadə

Vadi kimi – açıq

Sel suyu kimi – tutqun

 

Tutqun idilər, lakin sükutları ilə aydınlıq gətirərdilər

Biəməl idilər, lakin əbədi dövranı yönərək həyatı bəsləyərdilər

 

Bu yolu qorumaqla kifayətlənərdilər – əlavə istəməzdilər və etməzdirlər.

Elə qorunan köhnələr, amma üzülməz.

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola