50


Doğmaq – həyata aiddir,

Batmaq isə – ölümə.

 

On nəfərdən

üçü – doğulur

üçü – batır

üçü isə – həyatdan ötrü çapalasa da ölüm yerinə yaxınlaşır.

Niyə belə? Çünki yaşamağa yaman can atırlar.

 

Birinin də haqqında eşitməşəm ki,

Dövri-həyatı tam qavrayan o

Səfərdə kərgədanın və pələngin qorxusundan qaçmır

Döyüşdə düşmən qorxusundan yaraq-əsləhə qeyinmir

 

Kərgədan buynuzunu batıra bildiyi bir yeri tapmaz

Pələng dırnaqlarını batıra bildiyi bir yeri tapmaz

Silah ucunu batıra bildiyi bir yeri tapmaz

Niyə belə?

Çünki onun öləsi yeri qalmayıb.

<<                                                                                                                                        >> 

Make a free website with Yola