60


Böyük məmləkəti idarə etmək xırda balıqları bişirmək kimidir.

 

Dövlətə Yol nəsib olsa cinnlər kəramətini göstərməz;

Demək deyil ki, cinnlər kəramətini heç göstərəməz, ancaq o kəramət insanları incitməz;

Demək deyil ki, kəramət insanları heç incitəməz, ancaq Arif Aqil də onları incitməz.

  

Bu ikisi bir-birini incitmiyəndə kəramətləri qovuşur və sakitləşir.

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola