46


Dünyada hər şey Yolundadırsa

Yəhərlənməmiş atlar çəmənləri gübrələyir

 

Dünya Yolunu itirəndə

Cəng arabalarına qoşulmuş atlar civarda çapır

 

Ən yaman şər – şöhrətpərəstlikdir

Ən acınacaqlı safalət - naşükürlükdür

Ən acı cinayət – tamahkarlıqdır

 

Həqiqətən,

Kim qədərini bilər və kifayətlənər

O adama həmişə yetərincə yetər

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola