81 

Düz söz xoş olmaz,

Xoş söz düz olmaz.

 

Bilən bəhs etməz,

Bəhs edən bilməz.

 

Bacaran çox bilməz,

Çox bilən bacarmaz.

 

Arif Aqil sursat yiğmır,

Başqalara qulluq etdiyi qədər malik olur,

Başqalarla bölüşdüyü qədər əldə edir.

 

Göylər Yolu – xeyir gətirmək və zərər yetirməməkdir,

Arif Aqilin yolu – qulluq etmək və çəkişməməkdir. 

<<                                                                                                                                       

Make a free website with Yola