8

Su bir örnəkdir Bərəkətin.

Bütün məxluqlara xeyir gətirər

Heç mübarizə etməz, özü üçün ən alçaq yer axtar

Onun bu qaydası Haqq Yoluna bənzər

 

Evin məziyyəti yaxşı yerdə durmaqdadır

Qəlbin – niyyətin dərinliyindədir

Ünsiyyətlərin – insanlıqdadır

Sözlərin – ixlasdadır

Hökmün – xeyri-nizamdadır

İşin – məharətdə

Hərəkətin – vaxtı-vaxtında olduğundadır

 

Özünü suya bənzədən yanlışlıq etməz.

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola