79

Saziş yaman işdir –

Nəticədə kiminsə acığı qalsa əgər.

Əmin-amanlıq olsun deyə bu işdə məharət gərəkdir.

 

Buna görə Arif Aqil sazişin öz tərəfini güdür,

Və digər tərəfin öhdəliklərini tələb etmir.

 

Kəramətli insan sazişi gözləyər,

Kəramətsiz insan – toplayacağını.

 

Göylər Yolu bitərəfdir,

Lakin mahir insan üçün hər zaman açıqdır.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola