77 

Göylər Yolu yaya çəkilmiş ipə bənzər:

Yuxarıdakı ucunu aşağı endirir,

Aşağıdakını isə yuxarı qaldırır.

 

Artıq olan yerdə azaldar,

Kəsir olan yerdə artırar.

 

Göylər Yolu –

artığın üstündən almaq və kəsirin üstünə gəlməkdir.

 

İnsanların yolu isə əksinə –

Qıtliğı olandan alıb, artığı olana bəxşiş etməkdir.

 

Artığlığını bütün dünyaya bəxş etməyi kim bacarar?

Ancaq Yol adamı.

 

Buna görə Arif Aqil

Nə etsə də yapdığından yapışmır,

Şərəfi-nailiyyətində əylənmir,

Məharətini gözəçapdırmaq istəmir.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola