76 

İnsan doğulanda yumşaq və incədir,

Öləndə isə bərk və möhkəm olur.

 

Min cür cisim – bitkilər belə – yaşadıqca yumşaq və kövrəkdir,

Öləndə isə qurumuş və solmuş olur.

 

Buna görə, güc və sərtlik ölümün yoldaşlarıdır,

Yumşaqlıq və incəlik isə – həyatın yoldaşlarıdır.

 

Ordusunun gücünə güvənən qalib gəlməz,

Möhkəm ağacın taxtası da hamıya lazım.

 

Möhkəm və böyük olan alçalır,

Yumşaq və incə isə – yüksəlir.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola