75 

Millət acdırsa, deməli onun başçıları ərzaq vergisini qaldırıb –

Budur acdıq.

Milləti nizama gətirmək çətindirsə, deməli onun başçıları çoxlu vəd verir –

Budur idarəetmənin çətinliyi.

Millət ölümə etina etmirsə, deməli tamamilə çörəkpulu qazanmağa həsr edib özünü –

Budur ölümə etina etməmək.

 

Buna görə müdrük ol!

Dolanışı hər şeydən yüksək tutmaqdan isə

Tamamilə çörəkpulusuz qalmaq yaxşıdır.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola