71 

Bilmədiyini dərk edən – alidir;

Bildiyini anlamayan – xarabdır.

 

Yalnız xarab olmaqdan artıq bezən bir kəs

Bu naxoşluğa nifrət edər, bu dərdi rədd edər.

 

Arif Aqilin dərdisəri, naxoşluğu olmur,

Cünki onun xarablaşması xarab olubdur,

Və buna görə də o xarab olmur artıq.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola