7

Yernən Göyün ömrü uzundur.

Yernən Göy özləri üçün yaşamırlar,

yalnız bunun üçün də ömürləri o qədər uzundur.

 

Arif Aqil hamıya yol verir, bunun üçün də hamıdan qabaqdadır.

Öz qeydinə qalmır, buna görə də salamatdır.

Özünə qarşı deyil mi onun bu yanaşması?

Əksinə, keyfiyyətlərin bütövlüyünə çatmağın yolu budur.

<<                                                                                                                                    >> 

Make a free website with Yola