66 

Çay və dəniz ona görə dağlardan yüzlərlə axan sellərin ağasıdır ki,

Yeri əcəb aşağıdır – ona görə dağlardan yüzlərlə axan sellərin ağasıdır.

 

Buna görə Arif Aqil

İnsanlardan üstün olmaq istəsə – böyük-böyük danışmamalıdır,

İnsanların öndəri olmaq istəsə – özünü axırıncı hesab etməlidir.

 

Onda,

Arif Aqil insanların üstündə olsa da belə – onlara ağır olmaz,

Arif Aqil insanların qabağında getsə də belə – onlara ağır gəlməz.

 

Buna görə də, hamı ona hörmət etməyə şaddır və bundan çəkinmir.

O mübahisə etmir, buna görə də dünyada onun rəqibi yoxdur.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola