65 

Qədim zəmanənin Yol ustadlarının niyyəti

İnsanları maarifləndirmək deyil -

Onları sadə və ürəyiaçıq etmək idi.

 

İnsanların məlumatı çox olanda onları idarə etmək çətindir.

 

Buna görə də,

Ölkəni çoxlu məlumat vasitəsi ilə idarə edən – ölkənin oğrusudur,

Ölkəni çoxlu məlumat işlətmədən idarə edən – ölkənin xoş bəxtidir.

 

Bunların ikisini də anlayan qayda-qanunu duyar.

Qayda-qanunu daima anlamaq qabiliyyətinə Kəramət deyərlər.

 

O Kəramət nəcə də dərindir, necə də uzaqlara yayılır!

Onun bütün cisimlərə qarşı olduğuna baxmayaraq,

Onlar ona təslim olur və böyük ahəng tapır.

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola