6

Dərənin (vadi) ruhu ölməzdir – əsrarəngiz Ulu Ana

O – zülmətdən aydınlığa, “ola bilər”-dən “var”-a aparan qapıdır

Yernən Göyün ən dərin kökü ondan doğur

Görsənməyən o dönməyi əbədi uzanır

Sevgisi, ehmalı isə tükənməzdir 

<<                                                                                                                                    >>

Make a free website with Yola