57


Düz olaraq dövləti idarə edərlər,

Bic olaraq müharibələr apararlar,

Biəməl olaraq aləmə yiyələnərlər.

 

Hardan bilirəm bunu?

Ondan ki,

Ölkədə nə gədər çox şeylər qadağan edilirsə, xalq bir o gədər kasıblaşır;

Camaatın mənfəət üsulları nə gədər çoxalırsa, üsyan bir o gədər yaxınlaşır;

Camaatın qabiliyyəti nə gədər artırsa, bir o gədər əcaib şeylər çoxalır;

Ölkədə əmr-qanunlar nə gədər çoxalırsa, oğru-quldur sayi bir o gədər artır.

 

Buna görə Arif Aqil deyir:

Mən biəməl oluram, camaat isə öz-başına dolanır,

Mən sakit oluram, camaat isə öz-başına düzəlir,

Mən asudə oluram, camaat isə öz-başına dövlətlənir,

Mən qərəzsiz oluram, camaat isə öz-başına səmimiləşir.

<<                                                                                                                                        >> 

Make a free website with Yola