5

Yernən Göyün şəfqəti yox – onlar üçün hər bir varlıq elə bil səmənidir

Arif Aqilin şəfqəti yox – onun üçün hər bir adam elə bil səmənidir

 

Yernən Göyün arası körüyə bənzəmirmi?

Boşluğu da xeyir, boşalması da...

Neyə bənzəmirmi?

Boş içi hərəkətə gələndə nələr doğur...

 

Çoxlu söz yorar

Həddini bilmək yaxşı

<<                                                                                                                                   >>

Make a free website with Yola