48


Elm adamı gündə nə isə tapır

Yol adamı gündə nə isə itirir

 

İtə bilən şeyləri itirmək üçün heç bir şey eləmək lazım deyil

Heç bir şey eləməyən isə bikar-avaraçılıq da eləyən deyil

 

Aləmi əhatə edən daim biəməldir

Öz işi ilə məşğul olan aləmi əhatə edə bilməz

<<                                                                                                                                        >> 

Make a free website with Yola