44


Adın və şərəfindir mi daha əziz ya həyatın, mahiyyətin ozü?

Varlıq ya varlılıq – hansı dəyərə yapışmaqdır seçimin düzü?

Daha ağırdır mı qazanc uğrunda çəkilən zəhmət

və ya itki kədəri, zərərin qara üzü?

 

Həqiqətən,

Ad-şərəfi seçən daha çox xərc edər

Var-dövləti güdən – daha çox itirər

 

Şükür edən isə üzüqara olmaz

Hədd-qədəri bilənin bəxti bəd olmaz

Ömrü uzun olar, əndişəsi olmaz

<<                                                                                                                                        >> 

Make a free website with Yola