43


Kainatın ən zərif və yumşağ maddəsi

ən möhkəm və güvvətliyə üstün gəlir bütün kainatda.

Qeyri-maddi olan isə

Ara olmayan yerdən keçir.

 

Biəməl olmağın qədrini bundan bilirəm.

 

Sözsüz öyüd verib öyrətmək

Biəməlliliyin xeyirini görmək

Hər kəsin qisməti deyil

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola