30


Haqq Yolunu gedən xidmət edər adamlara, İnsana.

Silah və gücünü işlətmədən təsir edər hər yana.

Çünki hər bir təsir tarazlanır uyğun cavab taparaq

 

Xarabalıq, tikan cəngəlliyi – cəngin izidir

Yoxsul illər – böyük orduların mütləq izidir

 

Əsil qalib zora heç ehtiyac duymaz – çəkinər

Qələbəni öyünmədən qəbul edər

Hücum etməz, cəngsiz qalib gələr

Tükəndirməz, üzməz – qalib gələr

Qalib gələr ki, ehtiyac duymaz – çəkinər

 

Bir kəs yetkin olaraq üzülürsə – o Yolunda deyil,

Yolunda deyilsə – demək sona yaxındır.

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola