3

Qabiliyyətlilər sayılmazsa – eldə mübahisə və rəqabət olmaz.

Cavahiratın dəyəri olmazsa – eldə oğruluq olmaz.

Ehtiras doğuran şeylər görünməzsə - qəlblər çaxnaşmaz.

 

Buna görə Arif Aqilin qaydası budur ki,

Ürək boş olmalı, qarın isə dolu;

Şövq olmalı zəif, özək isə möhkəm.

İstək az olmalı – naşükürlük olmasın,

Bilik az olmalı – narahatçılıq olmasın.

Biliyi çox olanlar isə fəaliyyətdən kənar qalmalıdır, çünki

Biəməllik ahəng eylər.

<<                                                                                                                                >>

Make a free website with Yola