29


Cəhd ilə, zor ilə, əməl ilə, təsir ilə Göyün altındakı aləmi fəth edib

ona istədiyi kimi hökm etməyə səy edən

müvəffəq olmaz – aydın görürəm bunu.

 

Həqiqət – Ruhun Sirləri ilə dolu müqəddəs bir piyalədir

Ona heç bir təsir yol verilməzdir

 

Ona hökm etmək istəyən – məhkum olar

Ona sahib olmaq istəyən – onu itirər

 

Halların axını dəyişkəndir

Gah öndəsən, gah arxada

Gah yanırsan, gah buzlayırsan

Gah qüvvətlisən, gah da zəif

Gah yaradırsan, gah da dağıdırsan

 

Buna görə Arif Aqil

Artığı istəməz

İfratlardan çəkinər

Çoxluqdan uzaqlaşar

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola