28


Kişilik sərtliyini duyub qadınlıq incəliyini gözləyən

Bənzər Göyün altındakı bütün çayları birləşdirən dəryaya

Dəryaya bənzəyəni Kəramət tərk etməz

Tərk etməzsə bir kəsi Kəramət, qaytarar o kəsi uşaq halına

 

Nurunu duyub zülmətini gözləyən

Olar Göyün altındakı bütün varlığın örnək-ölçüsü

Göyün altındakı bütün varlığın örnək-ölçüsü olanı Kəramət qüsursuz saxlar 

Bir kəsi Kəramət qüsursuz saxlarsa, qaytarar o kəsi hədsizliyə

 

Ağ gününü görüb qara gününə şükür edən

Bənzər Göyün altındakı ucsuz və bucaqsız bir dərəyə

Dəryaya bəzəyən Kəramət ilə dolu olduğuna qane olar

Kəramət ilə dolu olduğuna qane olan qayıdar ilk yonulmamış halına

 

Yonulmamış təbiət şaxələnərək yayılır və Kəraməti yayır

Budur Arif Aqilin qüdrətinin mənbəyi.

Bundan da Haqqın hökmü zor etməz və qabağı alınmazdır

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola