27


Kamil yolçu yolda nə iz görər nə də ki iz qoyar tapılası

Kamil natiq nə duruxmaz nə də ki suala bir yer saxlar veriləsi

Haqq-hesabı kamil edən çötkə-rəqəm bilməz

Kamil bir plan düzən qəti planlaşdırmaz

 

Bir qapını bir kəs kamil bilirsə qapada –

o qapıda olmaz kilid, qıfıl-cəftə,

məhz qapalıdırsa – heç açılmaz onda

 

Və bir bağlamanı kamil düyünləyə bilsə –

onu bağsız elə düyünləyər ki, məhz

onu bir şey saxlamasa da açılmaz

 

Buna görə Arif Aqil kamilliyi yetişdirərək

Hər kəsi bəsləyir, və heç kəsdən döndərmir üzünü

Hər şeyi bəsləyir, və heç nədən döndərmir üzünü

 

Buna deyirlər “dərinlikdən saçan nur”

 

Lakin

Başqasını təkmilləşdirmək istəyənin öyüd-nəsihəti xeyir gətirməz

Əsl yardımçı ola bilənin iltifat etmək niyyəti olmaz

 

Öz öyüd-nəsihətini qiymətli bilmə

Malik olduğunun qədrini bilmə

Çünki bilik – böyük yanılmadır

 

Budur Sirli Həqiqət qurşağı

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola