22


Qədim bir söz var:

Hissə mislidir bütövün – (hissə olsa da yenə də bütövdür)

Əyri yalan də yalnız düzlüyün mislidir

Boşluq boşluq ilə doludur

Sökmək də tikməyin bir üsuludur

Az-az irəliləyən çox bir şeyə çatar

Çoxluq üçün qaçan əlbət azar

 

Buna görə Arif Aqil bu vəhdəti duyaraq qəlbən

Bənzər Göynən Yerin arasında çobana

Görünmür adətən, lakin özü aydın itigörəndir,

Bildirmir haqqını – buna görə haqlıdır

Axtarmır şöhrəti və zəhməti qəbuldur

Deyil məğrur – buna görə başdadır

Bir şeyə deyil zidd – bununla yenilməzdir

 

Deyil boş söz o qədimi kəlmə:

“Mislidir bütövün hissə”.

Bütöv olan bunu kamil bilər.

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola