20


Hörmətlə nifrətin arasında böyükmü fərq var?

Şərlə Xeyiri ayırd etmək mümkündürmü asanca?

 

Ölüm və təklikdən hamı qorxur, lakin onlar labüd müqəddəratdır.

Həqiqətən isə tarazsızlıq, şübhə dəryası qat-qat dəhşətlidir.

 

Ey izdiham, kefdəsən şənlikdəsən,

elə bil ki Novruz gəlib ya qurban bayramıdır

 

Tək mənəm süst, sakit – elə bil heç doğulmayıb arzum.

Bənzərəm gülməyə öyrənməmiş hələ körpəyə.

Məyus olmuş bikəs, səfil sərsəriyə oxşaram –

nə çatası məqsəd, nə dönəsi yerim var.

 

Hamının arzusu – bolluqdur, arzusu da bol

Mən isə aldığımı həmən paylayıb saçıram

Qəlbim – dəli qəlbidir, mən sə divanə

 

Dünya əhli üçün dünya aydın aşkardır

Mən sə fağır, avam və aləmim torandır

 

Dünya əhli təcrübəlidir, maraqlıdır

Mən sə ancaq laqeyd, təfavütsüzəm

Bir lal axın kimi sakit,

küləyin əsməsi kimi hədsizəm

 

Hərənin peşəsi, işi, bir sahəsi var

Tək mən sahələrin sərhədində tam faydasızam

Başqalardan tək mən fərqli olsam da lakin

Hər cür (kobud, zərif) qida yetişdirən

Dayə, Ana Təbiətin ağuşundan çıxmazam

<<                                                                                                                                       >> 

Make a free website with Yola