19


Əllaməlik eləmə – fayda-xeyrin yüz dəfə artar

Mürüvvət və ədaləti hər şeydən yüksək bilmə – onda duyarsan övlad hörmətini, və ata-ana sevgisini.

Məharəti, fərasəti varlanmağın yolu bilmə – amandır bu yol – axırı oğruluq, canilikdir.

 

Elm, mürüvvət, fərasət – bu adlar yenidir, lakin üçü də hərislik üfunətini ört-basdır edə bilmir istəsə də.

 

Hayıf deyil qədim Yol?

 

Sadə ol, təbii – bununla mənliyini və ehtiraslarını rəf edərsən.

Bildiyini unut – dərddən-kədərdən uzaq olarsan.

<<                                                                                                                                      >> 

Make a free website with Yola