12

Rənglər çoxluğu gözü kor edər

Səslər çoxluğu qulağı kar edər

Dadlar çoxluğu tamın şitini çıxardar

Ov və cıdır qəlbi küt edər

Cavahirat arzusu azğınlıq gətirər

 

Buna görə də Arif Aqil zahiri ilə yox – daxili ilə məşğuldur.

Birindən imtina edərək başqasına nail olmaq mümkündür.

 <<                                                                                                                                       >>

Make a free website with Yola